Sverok Terms of Use

Sveroks användaravtal för användare i Skilltree/Valamis

 

Skilltree är Sveroks utbildningsplattform för kompetensutveckling och lärande online. 

För att du ska kunna delta i utbildningarna och få tillgång till funktionerna i Skilltree behöver Sverok behandla dina personuppgifter. Sverok behöver också behandla dina personuppgifter för att kunna följa upp och utvärdera de kurser och utbildningar som hålls. 

Sveroks utbildningsplattform Skilltree får enbart användas för ändamålet och information som laddas upp får enbart ha koppling till den utbildning som användaren deltar i.

På plattformen ska du inte lägga upp eller dela med dig av:

  • sekretessbelagd information,
  • information med känsliga personuppgifter om dig eller andra personer
  • information med brottsligt innehåll eller
  • nedsättande ord om andra

Behandlingen av personuppgifterna styrs av EU:s dataskyddsförordning, GDPR och den svenska dataskyddslagen. 

Sverok är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna och uppgifterna samlas in för vår räkning. 

Företaget Valamis sköter driften av utbildningsplattformen. Vid driften av plattformen kan anställda vid företaget komma att ta del av personuppgifterna där. Sverok har tecknat ett avtal med företaget för att se till att företaget hanterar dina personuppgifter enligt lag.

Dina personuppgifter behandlas så länge du har ett användarkonto och deltar i verksamheten på utbildningsplattformen. Du har rätt att få information om de personuppgifter om dig som Sverok behandlar. Du har också rätt att begära och få rättelse av felaktiga personuppgifter. Om du anser att Sverok har behandlat dina personuppgifter felaktigt har du också rätt att vända dig till Datainspektionen för att klaga på det.

Det finns ett dataskyddsombud på Sverok som du når via e-postadressen dataskydd@sverok.se om du har några frågor.